Chybová správa

  • Warning: Illegal string offset 'field' v DatabaseCondition->__clone() (riadok 1818 z /home/verejnefinancie.sk/verejnefinancie.ait.sk/includes/database/query.inc).
  • Warning: Illegal string offset 'field' v DatabaseCondition->__clone() (riadok 1818 z /home/verejnefinancie.sk/verejnefinancie.ait.sk/includes/database/query.inc).

O portáli VerejneFinancie.sk

Portál VerejneFinancie.sk vám umožnuje jednoduché a rýchle zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok. Je určný pre malé rozpočtové a príspevkové organizácie. Na základe novely 546/2010 Z.z. Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. majú všetky štátne rozpočtové a príspevkové organizácie povinnosť zverejňovať tieto informácie na svojich webstránkach.

Vzhľadom na to, že spravovanie takejto obsiahlej databázy je pre takéto organizácie finančne, technologicky a z hľadiska ľudských zdrojov taktiež príliš náročné, ponúkame Vám možnosť využiť okamžite tento systém bez potreby ďalších nákladov.

Zverejňovanie zmlúv na Internete

Verejné Financie je služba určená pre zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok povinných osôb, podľa novely zákona 546/2010 Z.z. a 211/2011 Z.z. platného od 1.1.2011.

Patríte medzi povinné osoby?

Povinnými osobami podľa zákona 211/2011 Z.z. sú aj:

  • územné samosprávy,
  • organizácie zriadené samosprávami,
  • rozpočtové a príspevkové organizácie,
  • právnické osoby založené povinnými osobami, ktoré hospodária s verejnými financiami alebo nakladajú s majetkom štátu alebo majetkom obcí.

program500

určený pre organizácie s počtom zverejňovaných dokumentov do 500 kusov ročne

66 € ročne s DPH

program1500

určený pre organizácie s počtom zverejňovaných dokumentov do 1500 kusov ročne

99 € ročne s DPH

program5000

určený pre organizácie s počtom zverejňovaných dokumentov do 5000 kusov ročne

199 € ročne s DPH

Výhody portálu

Zverejňujte svoje dokumenty rýchlo a jednoducho bez nutnosti inštalácie softvéru alebo kontaktovania Vášho webmastera.